Activo terapiapalvelut

Palvelut

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka perustana on asiakkaalle tehty kuntoutussuunnitelma. Terapiassa laaditaan yhdessä yksilölliset tavoitteet ja kuntoutumista arvioidaan säännöllisesti.

Toimintaterapia perustuu asiakkaalle mielekkään toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan, hänen lähiympäristönsä ja toimintaterapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen tavoitteena merkityksellinen ja toimiva arki. Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan toimintakykyä, päivittäistä elämää ja arjessa selviytymistä. Toimintaterapialla pyritään edistämään, vahvistamaan, ylläpitämään asiakkaan valmiuksia, taitoja ja toimintakykyä, mahdollistamaan osallistuminen sekä vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin.

Terapia voi toteutua osaksi tai kokonaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä, vastaanotolla tai etäterapiana.

(Valmistun 1/2022)

SI-terapia (ASI-terapia) on toimintaterapian erikoistumisala ja terapiaa voi toteuttaa vain erikoistumiskoulutuksen käyneet terapeutit. SI-terapiaa toteutetaan sensorisen integraation teorian pohjalta ja sillä pyritään vaikuttamaan lapsen aistitiedon käsittelyn kehittymiseen. SI-terapia toteutetaan runsaasti aistikokemuksia sisältävässä, toimintamahdollisuuksia tarjoavassa lasta aktiiviseen toimintaan houkuttelevassa terapiaympäristössä. Terapiassa käytetään monipuolisesti sensorisen integraation terapian välineistöä.

Terapeutti muokkaa terapiaympäristöä ja porrastaa toiminnan haasteellisuutta koko ajan niin, että lapsen vahvistamista vaativat kehityksen alueet tulevat käyttöön ja toiminta vastaa lapsen kykyjä ja terapian tavoitteita mahdollistaen onnistumisenkokemukset.

Activo terapiapalvelut

Yritys

Activo Terapiapalvelut on perustettu vuonna 2020. Yritys toimii Oulun alueella, lähikunnissa sekä myös laajemmin Pohjois-Pohjanmaan alueella tarjoten toimintaterapiaa lapsille, nuorille sekä aikuisille.

Activo Terapiapalvelut toimii yhteistyössä Toimivax Oy:n kanssa. Yritys toimii alihankkijana Toimivax Oy:lle Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötoimintaterapiaa tuottaen. 
Activo Terapiapalveluilla on myös sopimus Oulun kaupungin kanssa lasten ja nuorten toimintaterapian tuottamisesta.

Activo terapiapalvelut

Tietoa Minusta

Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2006 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Olen työskennellyt valmistumisesta saakka yksityisellä sektorilla, työskentelyalueena Pohjois-Pohjanmaa. Vuonna 2020 olen siirtynyt yrittäjäksi ja perustanut Activo Terapiapalvelut. Työurani aikana olen erikoistunut lasten ja nuorten toimintaterapiaan. Ammattitaitoni pohjautuu pitkään ja monipuoliseen työkokemukseen, vuosittaisiin lisäkoulutuksiin, erikoistumiskoulutukseen (SI-terapeuttikoulutuksessa tällä hetkellä, valmistun 01/2022) sekä yhteistyöhön eri tahojen kanssa.

Laadukas terapian toteutus ja luottamuksellisuus on minulle tärkeää. Työtäni ohjaa asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys sekä hyvä yhteistyö.

Terapiassa käytän myös tukiviittomia ja kuvien käyttö kommunikaation sekä toiminnan tukena on minulle tuttua.

Otetaan yhdessä askel toimivaan arkeen!

Kristiina Karihtala

toimintaterapeutti, AMK
activo_valk

Activo Terapiapalvelut

Y-tunnus: 2812149-6

Puhelinnumero

041 502 3350

Sähköposti

kristiina.karihtala@activo.fi