Activo terapiapalvelut

Palvelut

Toimintaterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka perustana on asiakkaalle tehty kuntoutussuunnitelma. Terapiassa laaditaan yhdessä yksilölliset tavoitteet ja kuntoutumista arvioidaan säännöllisesti.

Toimintaterapia perustuu asiakkaalle mielekkään toiminnan terapeuttiseen käyttöön sekä asiakkaan, hänen lähiympäristönsä ja toimintaterapeutin väliseen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen tavoitteena merkityksellinen ja toimiva arki. Toimintaterapialla tuetaan asiakkaan toimintakykyä, päivittäistä elämää ja arjessa selviytymistä. Toimintaterapialla pyritään edistämään, vahvistamaan, ylläpitämään asiakkaan valmiuksia, taitoja ja toimintakykyä, mahdollistamaan osallistuminen sekä vaikuttamaan asiakkaan toimintamahdollisuuksiin.

Terapia voi toteutua osaksi tai kokonaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä, vastaanotolla tai etäterapiana.

VAPAAT / VAPAUTUVAT ASIAKASPAIKAT:
Tällä hetkellä ei vapaita asiakaspaikkoja.

SI-terapia (ASI-terapia) on toimintaterapian erikoistumisala ja terapiaa voi toteuttaa vain erikoistumiskoulutuksen käyneet terapeutit. SI-terapiaa toteutetaan sensorisen integraation teorian pohjalta ja sillä pyritään vaikuttamaan lapsen aistitiedon käsittelyn kehittymiseen. SI-terapia toteutetaan runsaasti aistikokemuksia sisältävässä, toimintamahdollisuuksia tarjoavassa lasta aktiiviseen toimintaan houkuttelevassa terapiaympäristössä. Terapiassa käytetään monipuolisesti sensorisen integraation terapian välineistöä.

Terapeutti muokkaa terapiaympäristöä ja porrastaa toiminnan haasteellisuutta koko ajan niin, että lapsen vahvistamista vaativat kehityksen alueet tulevat käyttöön ja toiminta vastaa lapsen kykyjä ja terapian tavoitteita mahdollistaen onnistumisenkokemukset.

Lisätietoa menetelmästä tarjoaa Sensorisen integraation terapian yhdistys, www.sity.fi

VAPAAT / VAPAUTUVAT ASIAKASPAIKAT:
Tällä hetkellä yrityksellä ei ole SI-tiloja käytössä /
ei vapaita asiakaspaikkoja

Activo terapiapalvelut

Yritys

Activo Terapiapalvelut on perustettu vuonna 2020. Yritys toimii Pohjois-Pohjanmaan alueella tarjoten toimintaterapiaa lapsille, nuorille sekä aikuisille. 

Activo Terapiapalvelut toimii Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilötoimintaterapian  palveluntuottajana Oulussa ja sen lähikunnissa.
Lisää Kelan tarjoamista palveluista:
www.kela.fi

Activo Terapiapalvelut toimii myös Pohteen (Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue) palveluntuottajana tarjoten lasten ja nuorten yksilömuotoista toimintaterapiaa.  

Activo terapiapalvelut

Tietoa Minusta


Olen valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2006 Jyväskylän ammattikorkeakoulusta. Olen työskennellyt valmistumisesta saakka yksityisellä sektorilla, työskentelyalueena Pohjois-Pohjanmaa. Vuonna 2020 olen siirtynyt yrittäjäksi ja perustanut Activo Terapiapalvelut. Työurani aikana olen erikoistunut lasten toimintaterapiaan ja kouluttautunut SI-terapeutiksi. Ammattitaitoni pohjautuu pitkään ja monipuoliseen työkokemukseen, vuosittaisiin lisäkoulutuksiin, sensorisen integraation terapian erikoistumiskoulutukseen sekä yhteistyöhön eri tahojen kanssa.

Laadukas terapian toteutus ja luottamuksellisuus on minulle tärkeää. Työtäni ohjaa asiakaslähtöisyys, yksilöllisyys sekä hyvä yhteistyö.

Terapiassa käytän myös tukiviittomia ja kuvien käyttö kommunikaation sekä toiminnan tukena on minulle tuttua.

Terapian toteutus suomen kielellä.

Otetaan yhdessä askel toimivaan arkeen!

Kristiina Karihtala

toimintaterapeutti, AMK
SI-terapeutti

activo_valk

Osoite

Kasarmintie 13 A 117, 90130 Oulu

Puhelinnumero

041 502 3350

Sähköposti

kristiina.karihtala@activo.fi