Activo terapiapalvelut

Asiakastyytyväisyyskysely

  Nimesi (ei pakollinen):

  Puhelinnumerosi / Sähköpostisi (ei pakollinen):

  Kysymyksiin vastaaja:

  Arviointiasteikko kysymyksissä:
  1=huono, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erinomainen, eos=en osaa sanoa

  1. Terapiajakson aloitus
  (terapeutin yhteydenotto ajoissa, palvelusta, aikatauluista ja käytänteistä sopiminen)
  12345eos

  2. Tavoitteiden asettelu terapiajaksolle
  (pääsittekö osallistumaan ja vaikuttamaan tavoitteiden laatimiseen, kuinka hyvin asiakkaan tarpeet huomioitiin)
  12345eos

  3. Yhteistyö terapeutin kanssa terapiajaksolla
  12345eos

  4. Tavoitteiden saavuttaminen terapiajaksolla
  (Saavutettiinko terapialle asetetut tavoitteet)
  12345eos

  5. Palvelun toteutus terapiajaksolla
  (Onko kuntoutus vastannut asiakkaan tarpeisiin, onko yhteisö huomioitu kuntoutuksessa, onko kuntoutus ollut hyödyllistä arjessa)
  12345eos

  6. Ohjaus ja neuvonta
  (Saitteko tarpeeksi ohjausta ja tukea kotiin terapiajaksolla, oliko terapeutin antamat vinkit hyödyllisiä ja käytännönläheisiä, saitteko ohjausta jatkoa varten)
  12345eos

  7. Tyytyväisyys palveluun
  (Millaisena koette terapeutin ammattitaidon, oletteko tyytyväisiä palveluun, voisitteko suositella Activo Terapiapalveluiden tuottamia palveluja)
  12345eos

  8. Muuta kommentoitavaa, kehitettävää, palautetta (ei pakollinen):

  activo_valk

  Activo Terapiapalvelut

  Y-tunnus: 2812149-6

  Puhelinnumero

  041 502 3350

  Sähköposti

  kristiina.karihtala@activo.fi