Activo terapiapalvelut

Asiakastyytyväisyyskysely

  Kysymyksiin vastaaja:

  Arviointiasteikko kysymyksissä:
  1=huono, 2=välttävä, 3=tyydyttävä, 4=hyvä, 5=erinomainen, eos=en osaa sanoa

  1. Terapiajakson aloitus
  Oliko palvelusta, aikatauluista ja käytänteistä sopiminen sujuvaa?
  12345eos

  2. Tavoitteiden asettelu terapiajaksolle
  Pääsittekö osallistumaan ja vaikuttamaan tavoitteiden laatimiseen? Kuinka hyvin asiakkaan tarpeet huomioitiin?
  12345eos

  3. Yhteistyö terapeutin kanssa terapiajaksolla
  12345eos

  4. Tavoitteiden saavuttaminen terapiajaksolla
  Saavutettiinko terapialle asetetut tavoitteet?
  12345eos

  5. Palvelun toteutus terapiajaksolla
  Onko kuntoutus vastannut asiakkaan tarpeisiin ja ollut hyödyllistä? Onko asiakkaan arkiympäristöt huomioitu kuntoutuksessa?
  12345eos

  6. Ohjaus ja neuvonta
  Saitteko tarpeeksi ohjausta ja tukea terapiajaksolla? Oliko terapeutin antamat vinkit hyödyllisiä ja käytännönläheisiä?
  12345eos

  7. Tyytyväisyys palveluun
  Millaisena koette terapeutin ammattitaidon? Oletteko tyytyväisiä palveluun? Voisitteko suositella Activo Terapiapalveluiden tuottamia palveluja?
  12345eos

  8. Muuta kommentoitavaa, kehitettävää, palautetta (ei pakollinen):

  activo_valk

  Osoite

  Kasarmintie 13 A 117, 90130 Oulu

  Puhelinnumero

  041 502 3350

  Sähköposti

  kristiina.karihtala@activo.fi